Paavan Solanki
    CEO & President

 Padma Shri Joravarsinh Jadav

  Dr. Rupesh Vasani

      Akash Solanki

      Devyani Soni

         Milan Soni

  Jeetendra Thakkar

   Bhavika Prajapati